Ravitsemuspassi
 
 
 

JOHDANTO


Ruokapalveluiden tarjoamien aterioiden ravitsemuksellinen merkitys on suuri.
Ruokapalvelut valmistavat vuosittain lähes 890 miljoonaa ateriaa eri ikä- ja väestöryhmiin kuuluville suomalaisille. Hieman alle puolet aterioista on julkisen sektorin tuottamia. Tärkeää on, että aterioissa toteutuvat hyvän ravitsemuslaadun periaatteet eli ruoasta saadaan sopivassa suhteessa energiaa sekä kaikkia tarvittavia ravintoaineita. Osana ravitsemuslaatuun kuuluvat myös monipuolinen aterioiden tarjonta (ateriakierto) sekä ruokailijoiden ohjaaminen terveellisiin valintoihin. Ateria edistää ruokailijan terveyttä parhaiten, kun ruokailutilanteessa täyttyvät kaikki ravitsemuslaadun osa-alueet.
 

Ruokapalvelut – mitä ja kenelle?

Ruokapalveluilla tarkoitetaan kodin ulkopuolella tapahtuvaa järjestettyä ruokailua, jota toteuttavat julkinen sektori (valtio, kunnat) sekä yksityinen sektori (ravintolat, henkilöstöravintolat, yksityisyrittäjät). Esimerkiksi koulu- ja työpaikkaruokailu ovat tyypillisiä kodin ulkopuolisia ruokailumuotoja.


Suomalaisten terveys on muuttunut vuosikymmenien ajan myönteiseen suuntaan.
Hyvän kehityksen taustalla ovat erityisesti parantuneet ruokailutottumukset. Kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttö on nelinkertaistunut viime vuosikymmenien aikana. Myös suomalaisen ruokavalion rasvan laatu on pitkällä aikavälillä parantunut: kovan eläinperäisen rasvan osuus on selvästi pienentynyt ja pehmeän kasvirasvan osuus hieman lisääntynyt. Viime aikoina kovan rasvan saanti on kuitenkin kääntynyt nousuun, ja sitä saadaan selvästi suositeltua enemmän. Tämä näkyy väestötasolla muun muassa veren kolesterolipitoisuuksien nousuna. Rasvan laadussa tapahtunut epäsuotuisa muutos voi jatkuessaan kasvattaa riskiä sydän- ja verisuonitautisairastavuudelle. Myös suolan saanti on viimeisimpien tutkimusten mukaan nousussa. Toimenpiteitä tarvitaan, jotta suomalaisten kansanterveys saadaan jälleen hyvälle tasolle.Väestön terveyteen voidaan vaikuttaa ennen kaikkea ravitsemussuositusten mukaisella ruokavaliolla.
Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa Terveyttä ruoasta! (2014) on annettu tavoitteet suomalaisten ravitsemuksen parantamiseksi. Näiden tavoitteiden pääkohdat ovat:

Vähennetään ruoan energiatiheyttä, lisätään ravintoainetiheyttä ja parannetaan hiilihydraattien laatua
• Parannetaan ruoan rasvan laatua lisäämällä tyydyttymättömän, pehmeän rasvan ja vähentämällä tyydyttyneen, kovan rasvan määrää ruokavaliossa
• Vähennetään lihavalmisteiden ja punaisen lihan käyttöä
• Vähennetään suolan käyttöä elintarvikkeissa ja ruoanvalmistuksessa.

Terveellisten aterioiden valmistaminen vaatii ammatillista osaamista, vastuullista asennetta ja riittävät yksikkökohtaiset resurssit. Tutkimuksista tiedämme, että ruokapalveluiden tarjoamista aterioista saadaan liikaa energiaa, rasvaa ja suolaa sekä liian vähän hyviä hiilihydraatteja ja kuituja. Tietoa, taitoa ja tekoja tarvitaan paremman ruoan ja ravitsemuksen puolesta.

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin ruokapalveluiden toiminnan kannalta keskeisistä ravitsemuksen osa-alueista. "Lisätiedonnälkään" -merkittyihin kohtiin voit tutustua oman mielenkiintosi mukaan.


Osaamisesi ratkaisee joka aterialla.