Ravitsemuspassi
 
 
 

5.3.1 Ruokavaliot terveyshaasteissa

Erityisruokavaliossa rajoitetaan yhden tai useamman ruoka-aineen käyttöä terveydellisistä (allergia tai sairaus), eettisistä tai uskonnollisista syistä. Erityisruokavalioita koostettaessa joudutaan tavallisesti jättämään sopimattomia ruoka-aineita pois ja korvaamaan ne ruokailijalle sopivilla tuotteilla. On tärkeää, että terveellisyys ja maukkaus ovat myös erityisruokavalioiden suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana. Terveellisen ruokavalion periaatteiden tulee toteutua myös erityisruokavalioissa.


(Kuva: Kotimaiset Kasvikset ry)