Ravitsemuspassi
 
 
 

4.2 Sydänmerkki-aterioilla suositukset helposti käytäntöön

Sydänmerkki ateriassa kertoo, että ruoan ravitsemuslaatu on tarkasti arvioitu. Kun ateriat suunnitellaan, valmistetaan ja laitetaan tarjolle Sydänmerkki-aterian kriteerien mukaisesti, ravitsemussuositusten toteutuminen käytännössä on varmaa.Sydänmerkin mukaisissa aterioissa
yhdistyvät lautasmalli ja ravitsemusuositukset.

Sydänmerkki-ateria sisältää:

  • Suositukset täyttävän pääruoan peruna-, pasta- tai riisilisäkkeineen
  • Tuoresalaattia ja/tai kypsennettyjä kasviksia sekä öljypohjaista salaatinkastiketta
  • Runsaskuituista, vähäsuolaista leipää, ja päällä vähäsuolaista kasvirasvalevitettä
  • Rasvatonta maitoa tai piimää.


Aterian jokaisen osan tulee täyttää sille määritetyt tarkat kriteerit rasvan laadun ja määrän sekä suolan määrän suhteen.
Kriteerit kuvaavat ruoan terveellisyyttä ja ne perustuvat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksiin. Aterian kriteerien toteutuminen tarkistetaan ravintosisältölaskelmien ja pakkausmerkintöjen avulla.


Taulukko. Esimerkkinä Sydänmerkki-aterian kriteerit pääruokien osaltaSydänmerkki-tuotteet apuna ruoanvalmistuksessa

Sydänmerkki-ateriat voidaan valmistaa kaikenlaisista elintarvikkeista. Niiden valmistus kuitenkin helpottuu, kun raaka-aineina käytetään Sydänmerkki-tuotteita. Osa tuotteista soveltuu sellaisenaan Sydänmerkki-aterian osiksi, kuten esimerkiksi leivät, levitteet sekä ammattikeittiöille suunnatut valmisruoat.Hyviä vaihtoehtoja tulee havainnollistaa.
Ruokapalveluhenkilöstön tehtävänä on tiedottaa asiakkaita Sydänmerkki-ateriasta tai vastaavasta, suositusten mukaisesta ateriasta malliaterian avulla. Malliateria kootaan päivän ateriasta (tai ateriatyypistä, esimerkiksi keittoruoasta), ja sen tulee osoittaa kriteerien mukainen ateriakokonaisuus ja eri aterianosien suositeltavat annoskoot. Malliateria voi olla oikean aterian sijaan myös kuva.

Ruokalistaan kriteerit täyttävä ateria merkitään selvästi Sydänmerkillä (jos ruokapalvelu on hakenut sen käyttöoikeuden). Myös muita vastaavia merkintöjä voidaan käyttää. Linjastossa terveelliset valinnat kannattaa erottaa muusta tarjonnasta näkyvillä linjastomerkinnöillä.

Sydänmerkki-ateria pähkinänkuoressa

Tavoite: kaikilla kodin ulkopuolella aterioivilla on mahdollisuus syödä päivittäin ravitsemussuositusten mukaisesti.

Perusta: Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravintoainesuositukset on sovellettu koskemaan yhtä ateriaa (eli suositusluvut laskettu yhtä ateriaa kohti).

Suosituksenmukainen: Laatukriteereiden pitää täyttyä ateriassa. Ne ovat rasvan määrä ja laatu sekä suolan määrä sekä osin myös kuidun määrä.

Helppo: Kriteerit ilmoitetaan grammoina ruoan painoyksikköä kohti (g/100 g).

Yksityiskohtainen: Aterian jokaisen osan tulee täyttää sille annetut kriteerit.

Miten toteutetaan: Aterian kriteerien toteutuminen tarkistetaan ravintosisältölaskelmien ja pakkausmerkintöjen avulla.

Tiedonvälitys: Asiakkaalle tulee välittää tietoa terveellisestä ateriakokonaisuudesta ja ohjata suositellun aterian koostamiseen päivittäin esillä olevan malliaterian avulla.

Maku ratkaisee: Ruoan on oltava myös maukasta ja houkuttelevasti tarjolla.

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


 


(Kuva: VRN)


Milloin Sydänmerkki-aterian tunnusta saa käyttää ruokapalveluissa?

Ruokapalveluiden järjestäjä saa käyttää Sydänmerkki-aterian tunnusta, kun

• Ateriakokonaisuuden ravitsemukselliset kriteerit täyttyvät
• Asiakasta informoidaan aterian koostamisesta.

Sydänliitto myöntää ja valvoo merkin käyttöoikeuksia. Kriteerien mukaisia aterioita on suositeltavaa valmistaa ja tarjota kuitenkin niissäkin ruokapalveluissa, jotka eivät hae Sydänmerkki-aterian tunnusta.

 

Sydänmerkki-ateriasta on moneksi!

Vuoden 2013 alusta alkaen korkeakouluopiskelijoille ruokaa tarjoavien ravintoloiden on tarjottava Sydänmerkki-aterian mukaisia aterioita ateriatukea saadakseen.

Sydänmerkki-ateria sisältyy myös Sosiaali- ja terveysministeriön v. 2010 julkaisemaanJoukkoruokailua koskevaan toimenpidesuositukseen.

Suosituksen sisältämää työvälinettä, Ravitsemukselliset kriteerit ruokapalvelujen hankintaan ja kilpailuttamiseen (suosituksessa liite 2), voidaan käyttää ruokapalveluiden ateriatarjonnan laadun arviointiin sekä kilpailutettaessa ruokapalvelun tarjoajia tai elintarvikehankintoja.

Lue lisää toimenpidesuosituksesta luvusta 5.2.