Ravitsemuspassi
 
 
 

4.1 Arkilounaskriteerit kertovat keittiölle ruoan laadusta

Arkilounaskriteereillä voidaan karkeasti arvioida, onko tarjolla oleva ruoka suositusten mukaista. Kriteeristö kuvaa aterioiden arvioitua ravitsemuslaatua:
sen avulla ei voida selvittää ruokien tarkkoja ravintoainesisältöjä, vaan ruokailijan mahdollisuutta valita ravitsemussuositusten mukainen ateriakokonaisuus päivittäin.Arkilounaskriteerit on kehitetty ruoanvalmistustapojen, tarjottavien ruokalajien ja käytössä olevan elintarvikevalikoiman arviointiin.
Kriteeristö sisältää neljä osa-aluetta:

  • Peruskriteerin mukaan tarjolla tulee olla joka päivä rasvatonta maitoa, vähäsuolaista ruisleipää, margariinia, kasviksia ja öljypitoista salaattikastiketta
  • Rasvakriteerillä varmistetaan, että ruoan rasvan määrä ja laatu ovat kohdallaan
  • Suolakriteeri ohjaa suolan vähentämiseen ruoanvalmistuksessa
  • Tiedotuskriteerin tavoitteena on, että asiakasta informoidaan tarjottavan ruoan ravitsemuslaadusta ja ohjataan aterian koostamisessa suositusten mukaiseksi.

Kriteerit sopivat ennen kaikkea ruoan ravitsemuslaadun omavalvontaan. Jokainen kriteeri on pisteytetty erikseen ja saatujen pisteiden määrä osoittaa, miten kriteeri omassa keittiössä toteutuu. Kriteerit toimivat eräänlaisina poissulkukriteereinä: esimerkiksi jos ruoanvalmistuksessa käytetään vähärasvaisia elintarvikkeita ja vältetään kovaa rasvaa suosivia ruoanvalmistustapoja, on todennäköistä, ettei ruoka sisällä runsaasti kovaa rasvaa.

Jos kriteerit toteutuvat keittiössä hyvin, ruokaa voidaan pitää suositusten mukaisena. Jos kriteerit toteutuvat vain osittain, on hyvä miettiä, miten käytäntöjä voitaisiin muuttaa ja kehittää ruokatarjonnan parantamiseksi.

Kriteerit on tarkoitettu aikuisille ja lapsille tarjottavan suomalaisen arkiruoan laadun arviointiin. Kriteerit eivät välttämättä sovellu kaikkien asiakasryhmien ruokatarjonnan arviointiin, kuten laitoshoidossa olevien ikääntyneiden. Myös juhlapäivinä ja muissa erityistilanteissa, esimerkiksi retkimuonituksessa, ruoan laatu voi tilapäisesti poiketa tavoitteista.

 

 

 

 

Arkilounaskriteeri-logo
(Kuva: Sydänliitto)

 

Lisätiedonnälkään:

Sydänliiton Arkilounas-sivusto, ja käytännön työkalu ruoan ravitsemuslaadun arviointiin:
Arkilounaskriteerit 2016

Esimerkki kriteereistä (klikkaa kuva suuremmaksi):