Ravitsemuspassi
 
 
 

7 TERVEELLISET ATERIAVAIHTOEHDOT OSAKSI ASIAKASPALVELUA

Asiakkaiden tarpeet ja odotukset ovat perusta ruokapalvelujen toiminnalle. Terveys on tärkeä arvo valtaosalle asiakkaista, mikä näkyy ruokavalinnoissa. Asiakkailla on oikeus saada tietoa ruokien ravintosisällöistä: hyvien valintojen tekeminen on monelle vaikeaa ilman ohjausta. Kun tarpeet ruoan laadun ja informaation suhteen täyttyvät, asiakkaat ovat tyytyväisempiä palvelun laatuun ja ruokapalveluiden on helpompi saavuttaa kaupalliset tavoitteet.

Terveellisten vaihtoehtojen tarjoaminen on myös osa yhteiskuntavastuuta ja kansanterveyden edistämistä: yli 2 miljoonaa suomalaista käyttää päivittäin ruokapalveluita mm. kouluissa, työpaikoilla, ja kahviloissa. Terveellisen, maukkaan ja ravitsevan ruoan lisäksi tarvitaan innostunut, työtään arvostava ja riittävän ammatillisen tietotaidon omaava ruokapalveluhenkilöstö. Tällöin asiakkaiden luottamus saadaan herätettyä siinä määrin, että pysyviä asiakassuhteita syntyy.


Asiakkaan opastusta (Kuva: Sydänliitto)