Ravitsemuspassi
 
 
 

6 YMPÄRISTÖMYÖTÄISYYDEN LISÄÄMINEN

Ammattikeittiöillä on tärkeä rooli elintarvikeketjun kestävyyden kehittämisessä. Ammattikeittiöiden valinnat vaikuttavat koko elintarvikeketjuun aina alkutuotannosta kuluttajan lautaselle asti. Myös ravitsemussuosituksilla tavoitellaan terveyttä edistävää ruokavaliota, joka on ympäristön kannalta mahdollisimman kestävä.Suomalaisten kulutuksen ympäristövaikutuksista noin kolmannes aiheutuu ruokailusta.
Kotona ruokaa valmistettaessa voidaan vaikuttaa suoraan ruoan ympäristövaikutuksiin. Suurin osa ihmisistä syö kuitenkin säännöllisesti ammattikeittiöiden valmistamia aterioita kouluissa, työpaikkaruokaloissa, hoitolaitoksissa ja ravintoloissa. Ammattikeittiöillä on hyvät mahdollisuudet ohjata asiakkaitaan tekemään kestävämpiä valintoja.

Asiakkaiden mielenkiinto ruoan ympäristövaikutuksia, eettisyyttä ja terveellisyyttä kohtaan kasvaa jatkuvasti. Ammattikeittiön ympäristövastuullinen toiminta voi olla merkittävä etu asiakkaista kilpailtaessa. Ympäristöasioihin panostaminen tuottaa keittiölle parhaimmillaan myös kustannussäästöjä ja parantaa tuottavuutta.

 

Parsakaalin sadonkorjuu (Kuva: Kotimaiset Kasvikset ry/Teppo Johansson)