Ravitsemuspassi
 
 
 

Ravitsemuspassi / Rekisteriseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen.1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Sydänliitto ry

Yhteystiedot: Oltermannintie 8, 00620 Helsinki

2. Yhteyshenkilö
Anna Kara, ravitsemusasiantuntija.
Yhteystiedot: Sydänliitto, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
puh 09-752 752 1,
e-mail: etunimi.sukunimi@sydanliitto.fi

3. Rekisterin nimi
Ravitsemuspassin suorittaneiden rekisteri. 4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilörekisteritietojen sekä ruokapalveluyksiköiden tietojen avulla Ravitsemuspassia hallinnoiva organisaatio seuraa Ravitsemuspassin suorittaneiden henkilöiden lukumäärää, ammattijakautumaa ja koulutustasoa sekä ruokapalveluyksiköiden osallistumista passin suorittamiseen. Tietokantaan tallentuu lisäksi hyväksytyn suorituksen pistemäärä ja suorituspäivämäärä.

Tietoja voidaan käyttää Ravitsemuspassin tiedotustyössä, markkinoinnissa ja niitä voidaan myös hyödyntää tutkimuksessa. Suostumuksensa antaneille henkilöille voidaan lähettää Sydänliiton tiedotteita, jotka on tarkoitettu ruokapalveluammattilaisille. Ravitsemuspassin suorittaneiden henkilöiden nimiä ei julkaista verkkosivuilla, tutkimusraporteissa tai artikkeleissa. Toimipaikkojen, jotka ovat saaneet toimipaikkakohtaisen todistuksen, nimiä ei toistaiseksi julkaista, mutta ne saatetaan myöhemmin lisätä www.ravitsemuspassi.fi -sivustolle tai muulle Sydänliiton verkkosivustolle.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilöistä ja ruokapalveluyksiköistä kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
henkilötietorekisteri: nimi*, sähköpostiosoite, työtehtävä*, koulutustaso ja työnantaja (*pakollinen tieto)
ruokapalveluyksikkörekisteri: yhdyshenkilön sähköpostiosoite*, salasana*, ruokapalveluyksikön nimi*, henkilöstön määrä*

6. Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään kun hän on suorittanut Ravitsemuspassin ja rekisteröityy sivustolle sähköisellä lomakkeella. Ruokapalveluyksiöiden tiedot saadaan rekisteriin Ravitsemuspassin etu- tai organisaatio-sivulla tilin avaavalta yhdyshenkilöltä.
Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Ruokapalveluyksiköt voivat muuttaa tai lisätä tietoja omalla tilillään. Henkilöillä on mahdollisuus muuttaa, korjata sekä lisätä tietoja ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.
7. Tietojen luovutus
Ravitsemuspassia hallinnoiva organisaatio voi luovuttaa tietoja edelleen tutkimukseen, mutta ei kaupallisiin tarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 


Rekisteriin on käyttöoikeus vain Ravitsemuspassia hallinnoivan organisaation nimeämillä henkilöillä. Heillä on käytössään rekisterin käyttäjätunnukset ja salasanat.

HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO
Rekisteriseloste

Rekisteriseloste on nähtävänä www.ravitsemuspassi.fi sivustolla.