Ravitsemuspassi
 
 
 

Yhteystiedot

Ravitsemuspassin tekijät

Suomen Sydänliitto on kehittänyt Ravitsemuspassin yhteistyössä Seinäjoen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen kanssa. Ravitsemuspassia hallinnoidaan Sydänliitossa. Voit kääntyä kysymyksiesi kanssa Sydänliiton asiantuntijoiden puoleen:

ruokapalveluiden asiantuntija Mari Olli

Sähköposti: etunimi.sukunimi@sydanliitto.fi


Ravitsemuspassin taustamateriaali ja lähteet:

Aho-Himberg K, Karvinen-Hakala E. Ruoanvalmistuksen taito. Sanoma Pro 2011.
Aro A, Mutanen M, Uusitupa M. Ravitsemustiede. Kustannus Oy Duodecim 2005.
Fineli. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.fineli.fi/
Finravinto 2007 -tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B23/2008.
Ihanainen M, Lehto M, Lehtovaara A, Toponen T. Ravitsemustieto osaksi ammattitaitoa. Sanoma Pro 2010.
Immonen I, Laaksonen S, Lattu L, Reunasalo T, Sinisalo L, Välimäki PA. Erityisruokavalioiden valmistus ammattikeittiössä. WSOYpro Oy 2010.
Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:11.
Kaikkonen A, Mäkynen T, Tiusanen M, Viinikka E. Kokkiprokkis. Sanoma Pro 2011.
Kotimaiset Kasvikset ry. http://www.kasvikset.fi/
Lampi R, Laurila A, Pekkala M-L. Ruokapalvelut työnä. Sanoma Pro 2011.
Leipätiedotus ry. http://www.leipatiedotus.fi/
Parkkinen K, Sertti P. Avain ravitsemukseen. Kustannusosakeyhtiö Otava 2008.
Pro Kala ry. http://www.prokala.fi
Ravitsemushoito. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Edita Publishing Oy 2010.
Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset. Valtion ravitsemusneuvottelukunta.2014. sekä muut vuosina 2014-2020 julkaistut ravitsemus- ja ruokasuositukset.
Työterveyslaitos/Virkeänä ratissa-aineisto
Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10.

Kiitos saamistamme aineistoista!