Ravitsemuspassi
 
 
 

Osaamistesti

Ravitsemuspassin osaamistestissä arvotaan 30 kysymystä kysymystietopankista. Monivalintakysymyksissä voi olla 1-4 oikeaa vaihtoehtoa. Osassa kysymyksistä on oikein/väärin valintoja. Jokaisesta kysymyksestä voit saada 0-4 pistettä eli testin maksimipistemäärä on 120. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 112 pistettä.

Voit ensin harjoitella testiä, jolloin saat palautetta kunkin kysymyksen jälkeen. Harjoitellessasi testi kertoo välittömästi oikeat vastukset ja pisteesi. Voit palata välillä lukemaan valmennusmateriaalia tai aiempiin kysymyksiin kesken harjoittelun.

Kun olet valmis suorittamaan Ravitsemuspassin, valitse suorita. Suorituksen aikana et saa välitöntä palautetta, vaan pisteesi 30 kysymyksen jälkeen. Osaamistestin läpäisyyn tarvitaan 112 pistettä 120 pisteestä.

Suoritettuasi osaamistestin hyväksytysti eli kun pistemääräsi on yli 112, voit tulostaa osaamistodistuksesi. Ennen tulostusta sinun tulee kuitenkin täyttää rekisteröitymislomake, jolla suorituksesi tallentuu Ravitsemuspassi-tietokantaan. Rekisteröitymisessä kysytään mm. koulutustasi ja mahdollista työpaikkaasi sekä työtehtävääsi. Tietoja ei julkaista tai luovuteta eteenpäin.

Kun täytät lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, sinulle lähetetään linkki, josta voit tulostaa todistuksen välittömästi tai myöhemmin. Muussa tapauksessa osaamistodistus (pdf) on tulostettava tai tallennettava heti testin suorittamisen jälkeen. Et voi palauttaa hyväksytyn osaamistestin tulosta ja todistusta näytöllesi myöhemmin muulla tavoin kuin suorittamalla testin uudellleen hyväksytysti.

Osaamistodistukseen tulee nimesi ja suorituspäivämäärä.

Ravitsemuspassi on voimassa 5 vuotta.

Ravitsemuspassi on osa Kouluruokadiplomia

Kouluruokadiplomi on kouluille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä.

Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta.

Kun koulun henkilökunta on tehnyt Ravitsemuspassin, edesauttaa se Kouluruokadiplomin suorittamista hyväksytysti.

Kouluruokadiplomin myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.