Ravitsemuspassi
 
 
 

Miksi passi on luotu?

Eri toimijoiden, yksityisten ja julkisten, toteuttamat ruokapalvelut ovat merkittävä osa suomalaista ruokakulttuuria. Niiden kehittäminen on ollut yksi ravitsemuspolitiikan kulmakivistä jo usean vuosikymmenen ajan. Vuosittain aterioita valmistetaan lähes 900 miljoonaa. Siksi aterioiden ravitsemuslaadulla on merkitystä kansanterveydelle.

Terveellisten aterioiden valmistaminen vaatii ammatillista osaamista, vastuullista asennetta ja riittävät yksikkökohtaiset resurssit. Tutkimuksista tiedämme, että ruokapalveluiden tarjomien aterioiden ravitsemuslaadussa on parantamisen varaa: esimerkiksi rasvaa käytetään usein reilusti, mikä lisää ruoan energiapitoisuutta ja vaikeuttaa painonhallintaa. Myös suolan käyttö on runsasta. Kasviksia sekä kuitupitoisia viljatuotteita voitaisiin tarjota puolestaan enemmän.

Ravitsemuspassin testin avulla jokainen ammattilainen voi testata, ovatko omat tiedot terveellisen ruoan valmistuksesta ja tarjoamisesta kohdallaan. Jos aukkoja tietämyksessä on, valmennusaineisto auttaa tietojen saattamisessa ajan tasalle.


Myös sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää,
että ruokapalveluhenkilöstöllä tulee olla riittävästi ravitsemusosaamista, ja että tietoja pidetään ajan tasalla.

 

Lue lisää Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa (STM 2010)